LÄS NOGA IGENOM DESSA VILLKOR OCH SÄTT DIG IN I DERAS INNEBÖRD INNAN DU BESTÄLLER PRODUKTER PÅ DENNA WEBBPLATS

OBSERVERA: Detta är ett juridiskt avtal (“Avtalet”) mellan dig, den enskilde, företaget eller organisationen (“du”, “ditt”, eller “kunden”) och Ultavive Garcinia } (“vi”, “vårt” eller “företaget”). När du beställer, besöker, använder eller handlar Ultavive Garcinia (“Produkt”) via denna webbplats eller relaterade webbplatser (tillsammans “Webbplatsen”), samtycker du till att vara bunden av och bli en part i detta avtal. Vi kan helt efter eget gottfinnande ändra, lägga till, modifiera, eller ta bort delar av detta avtal utan varning. Det ligger helt på ditt ansvar att kontrollera detta avtal för att se om ändringar har gjorts innan du använder webbsidan eller köper varan.

EVENTUELLA KRAV ELLER TVISTER MELLAN DIG OCH FÖRETAGET SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL SKA LÖSAS GENOM BINDANDE MEDLING I ENLIGHET MED DE STANDARDVILLKOR SOM BESKRIVS NEDAN. DU SAMTYCKER TILL ATT ÅSIDOSÄTTA DIN RÄTT ATT FÅ TVISTER MED FÖRETAGET PRÖVADE I EN DOMSTOL. DU SAMTYCKER DESSUTOM TILL ATT INTE DELTA I SKILJEFÖRFARANDEN I GRUPP ELLER GRUPPSPROCESSER OCH ATT EVENTUELLA KRAV MELLAN DIG OCH FÖRETAGET SKA KUNNA LÖSAS PÅ ETT RÄTTVIST OCH LÄMPLIGT SÄTT GENOM ENSKILD MEDLING.

VI REKOMMENDERAR ATT DU GRANSKAR DETTA DOKUMENT I SIN HELHET INNAN DU GÅR IN PÅ, ANVÄNDER ELLER KÖPER PRODUKTER PÅ WEBBPLATSEN

1. VILLKOR VID BESTÄLLNING

Om du gör en beställning idag kommer du att få 30 dagars förbrukning av Ultavive Garcinia hemskickat och endast få faktura på frakt och hantering. Om du inte tycker att Ultavive Garcinia lever upp till dina förväntningar kan du säga upp din beställning inom 14 dagar från det datum då du gjorde din beställning (idag) för att undvika inköpsavgift för kr 937,81 och medlemskap i det Exklusiva Ultavive Garcinia automatiska leveransprogrammet där du får 1 månads förbrukning var 30:e dag med början 30 dagar från den dag då leveransen av inköpet av kr 937,81 gjordes plus frakt och hantering. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst genom att ringa +46-108885428. För ytterligare information, gå in på http://www.ultavive.com/support/.

2. VILLKOR FÖR AVTALET

Dessa villkor gäller ALLA transaktioner som görs på eller via denna webbplats. Detta Avtal ska styras av de Elektroniska underskrifterna i lagen om global och statlig handel. Du intygar ditt samtycke till villkoren i detta dokument när du utför vissa handlingar som bekräftar detta som bl.a. att trycka på en ruta med orden “jag samtycker” eller liknande ordvändning, eller helt enkelt genom att besöka webbplatsen, oavsett om du har läst dessa villkor eller ej. Vi rekommenderar att du skriver ut detta formulär för framtida referens.

3. ALLMÄNT

När du gör en beställning hos oss betraktas det som att du har läst, förstått och samtyckt till dessa användarvillkor (tillsammans, “Villkor”). Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor ska du inte besöka eller använda webbplatsen, eller köpa produkter via webbplatsen. När du besöker, använder eller beställer produkter via webbplatsen, bekräftar du att du läst detta Avtal och förstår, samtycker till och underkastar dig alla villkoren som anges här.

4. TILLFÄLLIG PRISSÄNKNING

För att underlätta för dig kan Ultavive Garcinia tillfälligt sänka priset på din beställning i reklamsyfte, eller för att underlätta hanteringen av din beställning för ditt kreditkortsföretag eller processor. Om Ultavive Garcinia sänker priset på produkten enligt beskrivning i texten kommer du att få räkning på det sänkta priset tills kampanjen är slut eller tills Ultavive Garcinia är säkra på att betalning kommer in från ditt kreditkortsföretag eller dess processor, och då kommer priset på produkten att återgå till det normala priset utan att du får meddelande om detta. Om din beställning behandlas till sänkt pris kommer en ny faktureringsperiod att starta från och med det datum då den nya betalningen behandlas. Eventuella tillfälliga prissänkningar ska inte ändra eller förlänga den uppsägningstid på 14 dagar som beskrivs ovan.

5. 14-DAGARS BESTÄLLNINGSPERIOD

Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med Ultavive Garcinia kan du enkelt avbryta din beställning, genom att kontakta vår kundtjänst på +46-108885428 eller besöka oss på internet på http://www.ultavive.com/support/ innan din beställningsperiod på 14 dagar löper ut. Om du avbryter inom din beställningsperiod på 14 dagar kommer du inte att behöva betala för den 30 dagars förbrukning som du fick under den två veckor långa beställningsperioden.

6. PENGARNA-TILLBAKAPOLICY (Gäller alla produkter som beställts från företaget)

Om du vill skicka tillbaka en produkt för utbyte på grund av skada under transport måste du införskaffa ett auktoriseringsnummer för att få skicka tillbaka varor: a Return Merchandize Authorization (“RMA”) number genom att kontakta kundtjänst hos +46-108885428. Ett RMA-nummer kan ENDAST fås genom att kontakta kundtjänst per telefon.

Observera:

Vi kan inte behandla eller byta ut produkter märkta “Returnera till avsändaren.” Om du “Returnerar till avsändaren” utan att skaffa ett RMA, kan vi inte behandla eller bekräfta din retur.

För att vara säker på att ditt konto uppdateras måste du skicka tillbaka produktreturer till den adress som anges nedan tillsammans med ditt RMA-nummer. RMA-numret måste skrivas tydligt på paketet som du returnerar varor. Vår fraktavdelning får INTE ta emot paket utan RMA-nummer.

Returnerade produkter måste skickas till följande adress:

Ultavive Garcinia

Vi är inte ansvariga för förlorade eller stulna artiklar. Vi rekommenderar att alla artiklar returneras med hjälp av någon typ av utomstående leveransbekräftelsesystem så att leveransen säkert kommer fram.

7. LEVERANSVILLKOR

När vi skickar produkten till dig med Standard ground mail service (normal markpostservice) använder vi oss av en kombination av United States Postal Service och United Parcel Service. Alla paket ska levereras inom tre till fem (3-5) arbetsdagar. Observera att vi inte skickar produkter på lördagar, söndagar eller helgdagar. Vi garanterar inga ankomstdatum eller tider. VI LÄMNAR INTE TILLBAKA PENGAR OCH LÄMNAR INGEN KREDIT PÅ FRAKTAVGIFTER FÖR MÅNATLIGA LEVERANSER ELLER RETURER.

7.1 Så här ändrar du dina leveranser

Kontakta vår kundtjänst som finns på +46-108885428 om du vill ha hjälp med att ändra ditt leveransschema om du behöver modifiera det automatiska leveransschemat på 30 dagar.

8. FAKTURERINGSFEL

Om du anser att du fått en felaktig faktura ska du meddela vår kundtjänst på +46-108885428 omedelbart. Om vi inte hör från dig inom 30 dagar efter att ett dylikt faktureringsfel först visar sig på ditt kontoutdrag kommer faktureringen att betraktas som oåterkalleligen godkänd av dig på alla sätt vilket omfattar svar på alla förfrågningar som ditt kontokortsföretag gör. Du anses nu ha friskrivit Ultavive Garcinia från eventuella skyldigheter och krav i samband med förluster som uppstått på grund av eventuella fel eller oegentligheter som inte rapporterats till Ultavive Garcinia inom trettio (30) dagar från det att det visade sig på ditt kreditkortsutdrag.

9. UTFÄSTELSER; ANSVARSFRISKRIVNINGAR

Det är vårt företags avsikt att erbjuda våra kunder de bästa produkterna på marknaden. Vi tror på våra produkters effektivitet. Du inser dock att de uttalanden som finns på webbplatsen, reklammaterial och produkten inte har utvärderats av det amerikanska läkemedelsverket (United States Food and Drug Administration), och att produkten inte är avsedd att diagnostisera, behandla, läka eller förebygga sjukdomar. Den information som tillhandahålls på våra Webbplatser eller av detta företag ska inte ersätta personlig rådgivning med din sjukvårdspersonal och ska inte betraktas som enskild sjukvårdsrådgivning. Enskilda resultat kommer att variera.

Produkten är avsedd för bruk av personer som är minst 18 år. Om du är gravid, ammar eller tar någon medicin intygar och utfäster du att du antingen har rådfrågat eller kommer att rådfråga sjukvårdspersonal innan du intar produkten och att du omedelbart kommer att upphöra att ta produkten och kommer att ta kontakt med sjukvårdspersonalen om du upplever negativa effekter eller oförutsedda biverkningar av produkten.

Vi vill att du ska ha den mest korrekta informationen när det gäller produkten. Den information vi kommunicerar till dig om produkten och/eller dess effektivitet inhämtas från oavhängiga utomstående källor såsom läroanstalter, vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar samt organisationer, näringsspecialister, vetenskapliga rapporter och forskare, (“Informationskällor”). Vi garanterar inte och utfäster inte heller att informationskällorna är felfria, och vi garanterar inte och utfäster inte heller de informationskällor eller metoder som de använder för att komma fram till sina slutsatser. Alla produktspecifikationer, prestandauppgifter och annan information på våra Webbplatser tillhandahålls endast i informations och illustrationssyfte, och utgör inte någon garanti eller utfästelse att produkten ska överensstämma med sådana specifikationer eller prestandadata.

Vi garanterar inte att du kommer att ha se några specifika eller speciella resultat eller fördelar av produkten, eller att din upplevelse kommer att motsvara de som andra har som använder produkten. Individuella resultat kommer att variera från person till person.

10. DINA UTFÄSTELSER

Du intygar att du är minst 18 år gammal och att du inte avser att tillåta någon person under 18 att beställa, eller använda produkten. Du intygar att den information som du tillhandahåller när du gör din beställning är aktuell, i allt väsentligt riktig och tillräcklig för oss att kunna hantera din beställning på ett snabbt och effektivt sätt. Du har ansvar för att underhålla och snabbt uppdatera din kontoinformation hos oss och skydda dylik information (och eventuella lösenord som du får i syfte att komma åt webbplatsen och/eller köpa produkter) mot otillåten åtkomst. Såvida inget annat överenskommits om eller krävs enligt lag ska garantier i förhållande till produkten endast försträckas till dig under förutsättning att du är användaren, inte återförsäljaren av produkten. Du försäkrar uttryckligen att du inte ska sälja vidare, vidaredistribuera eller exportera någon produkt som du beställer från webbplatsen.

Du samtycker till att betala för produkten och eventuella tillkommande skatter, frakt eller hantering av produkten enligt det pris som vi anger på webbplatsen när du skickar in din beställning. Betalning ska göras före leveransen och med de betalningsmetoder som anges på webbplatsen (och inte på något annat sätt såvida vi inte har gett tillstånd i förväg till sådana alternativa betalningsmetoder).

11. VÄGRAN ATT TA EMOT PRODUKTEN, SKADA ELLER FÖRLUST UNDER TRANSPORT

Vi ska inte vara skadeståndsskyldiga och du ska inte ha rätt att vägra att ta mot leveranser av produkten, såvida produkten eller del därav har skadats under transport (i fall då produkten transporterades av vår egen transportör eller transportör för vår räkning), och där vi har meddelats om dylik skada inom fem (5) arbetsdagar från det att produkten levererades till dig.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH SKILJEDOM

ANSVARSBEGRÄNSNING: I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR JURIDISKT MÖJLIGT, OCH OAVSETT OM FÖRETAGET VAR MEDVETET ELLER INFORMERAT OM RISKEN FÖR SKADOR ELLER EJ OCH OAVSETT OM DET BEGRÄNSADE SKADESTÅND SOM ANGES HÄR UPPFYLLER SITT SYFTE ELLER EJ SKA VÅR TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER (OAVSETT OM DET HANDLAR OM KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅND ELLER ANNAN JURIDISK TES) ÖVERSKRIDA VÄRDET AV DE PRODUKTER DU BESTÄLLDE (MINUS RABATTER). DESSUTOM SKA VI INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR, BORTFALL AV VINST, FÖRLORAD INKOMST, KOSTNAD FÖR TÄCKNING, ELLER EXEMPLIFIERANDE ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR. PRODUKTERNA SÄLJS OCH LEVERERAS TILL DIG “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. SÅVIDA INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVSNITT LÄMNAR VI INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OCH VI FRÅNSÄGER OSS ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

SKILJEDOM: EVENTUELLA TVISTER ELLER KRAV SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER BROTT MOT DET, VILKET OMFATTAR MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL TVISTER GÄLLANDE KONSTRUKTIONEN, GILTIGHETEN, TOLKNINGEN, MÖJLIGHETEN ATT GENOMDRIVA ELLER EVENTUELLA BROTT MOT AVTALET, FÅR ENBART AVGÖRAS GENOM BINDANDE SKILJEDOM GENOMFÖRD ENLIGT DEN AMERIKANSKA SKILJEDOMSFÖRENINGENS REGLER FÖR KOMMERSIELL SKILJEDOM. ANTALET SKILJEDOMARE SKA VARA ANTINGEN EN ELLER TRE. PLATSEN FÖR SKILJEFÖRFARANDET SKA VARA ST. KITTS. LAGEN I ST. KITTS SKA GÄLLA. DOM OM DET SKADESTÅND SOM MEDDELATS AV SKILJEDOMARE(N) KAN PRÖVAS I VILKEN DOMSTOL SOM HELST SOM HAR RÄTT ATT DÖMA I FRÅGAN. ENLIGT VILLKOREN I DETTA AVTAL SKA SKILJEDOMARNA INTE HA TILLSTÅND ATT TILLDÖMA STRAFFRÄTTSLIGT/FÖLJD/ SPECIELLT/INDIREKT SKADESTÅND.

DETTA AVTAL ATT ANVÄNDA SKILJEDOM SKA VARA GENOMDRIVBART. EN PART KAN ANSÖKA TILL VILKEN BEHÖRIG DOMSTOL SOM HELST OM INTERIM OR CONSERVATORY RELIEF, VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL EN PROCESS ATT DRIVA FRAM SKILJEDOM I ST. KITTS.

BEGÄRAN OM SKILJEDOM SKA GÖRAS INOM RIMLIG TID EFTER ATT KRAVET, TVISTEN, ELLER ANNAN FRÅGA HAR UPPSTÅTT OCH SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GÖRAS SENARE ÄN ETT ÅR FRÅN DET ATT DEN KLAGANDE PARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL TVISTEN, KRAVET, OEGENTLIGHETEN ELLER BROTTET.

13. SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, hållas ansvarsfria och hålla skadeslösa Ultavive Garcinia, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, självständiga entreprenörer, telekommunikationsleverantörer, och ombud, från och mot alla, krav, processer, förluster, skulder, utgifter, kostnader, eller skadeståndskrav, vilket omfattar men inte är begränsat till rättsliga och redovisningskostnader för alla skador direkta, indirekta, och/eller som uppstår till följd av eller som påstås ha uppstått till följd av ditt missbruk av webbplatsen, eller ditt brott mot några av dessa villkor i detta avtal. Vi ska omedelbart meddela dig via e-post om dylika skadeståndskrav reses eller rättsprocesser inleds och samarbeta till fullo (på din bekostnad) vid försvar mot sådant skadeståndskrav eller sådan rättsprocess. Om vi inte hör från dig inom en kort tid förbehåller vi oss rätten att besvara sådana krav eller stämningar och söka full ersättning från dig.

14. MEDDELANDEN

Meddelanden eller andra kommunikationer som uppkommer i samband med detta Avtal ska skickas med e-post till den senast anmälda e-postadress som en part skriftligen har överlämnat till den andra. När det gäller [PRODUCT_NAME, kan e-postadressen hittas på http://www.ultavive.com/support/. När det gäller att skicka meddelanden till dig kommer Ultavive Garcinia att använda den e-postadress som du gav till Ultavive Garcinia när du beställde produkten. Om du ändrar din e-postadress måste du skriftligen meddela oss om ändringen. Sådana meddelanden eller kommunikationer (om korrekt adress givits) ska betraktas som mottagna när den första av följande inträffar; (i) mottagning av e-postmeddelandet har bekräftats av mottagaren; (ii) att sändaren har mottagit ett automatiskt meddelande som säger att meddelandet gått fram eller att e-postmeddelandet har öppnats; eller (iii) att det har gått fyrtioåtta (48) timmar efter överföringen förutsatt att sändaren inte har fått meddelande om att överföringen inte lyckats.

15. UPPSÄGNING

Vi förbehåller oss rätten att säga upp din åtkomst till eller bruk av denna webbplats och/eller din prenumeration på produkten om vi skulle misstänka att du har brutit mot något av villkoren i detta avtal eller om du med ont uppsåt försöker att debitera, kreditera, returnera produkter, få rabatter eller ägna dig åt annat beteende som är avsett att skada, åverka eller påverka denna webbplats eller företagets affärsverksamheter.

16. BEDRÄGERI

Vi förbehåller oss rätten, men tar inte på oss något ansvar, att aktivt rapportera och åtala faktiska och misstänkta kreditkortsbedrägerier. Vi kan enligt eget gottfinnande begära ytterligare auktorisering från dig som t.ex. telefonbekräftelse på din beställning samt annan information. Vi förbehåller oss rätten att säga upp, försena, vägra att skicka eller återkalla från leverantören beställningar om vi misstänker utgör bedrägeri. Under beställningsprocessen samlar vi in viss information som bl.a. tid, datum, IP-adress, och annan information som kan användas till att lokalisera och identifiera enskilda som begår bedrägeri. Om någon beställning från Webbplatsen misstänks vara olaglig förbehåller vi oss rätten, men tar inte på oss något ansvar att skicka in all information, med eller utan föreläggande, till alla polisiära enheter och till kreditkortsföretaget för undersökning av bedrägeri. Vi förbehåller oss rätten att samarbeta med myndigheterna i åtal mot brottslingar i den utsträckning lagen medger detta.

17. FÖRSÄLJNINGSSKATT

Om du köper produkter som finns på våra webbplatser måste du betala eventuella försäljningsskatter som anges på Webbplatsen.

18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, och allt innehåll som finns på webbplatsen tillhör uteslutande {Session.thisProductName} eller dess licensgivare. Du erhåller ingen licens eller äganderätt till något innehåll på webbplatsen på grund av detta avtal eller ditt köp av produkten. Webbplatsen och dess innehåll är skyddade av lagar som styr upphovsrätt och varumärken. Såvida inget annat medges i lagen har du ingen rätt att kopiera, vidarepublicera eller på något sätt överföra någon del av webbplatsen utan Ultavive Garcinias föregående skriftliga tillstånd.

19. AVGIFTER FÖR UTLÄNDSKA TRANSAKTIONER

I vissa fall kan fakturering av din vara, medlemsavgifter samt fraktkostnader ha sitt ursprung utanför USA och i vissa fall kan ditt finansinstitut ta ut en avgift för att behandla dylika betalningar. Det är du som ska betala dessa hanteringsavgifter som tas ut av ditt finansinstitut enligt ditt avtal med detta.

20. VALUTAKURSER OCH AVGIFTER

När du gör en beställning på denna webbplats, samtycker du till att betalning för produkter och tjänster ska ske i amerikanska dollar. När du gör en beställning från ett land utanför USA eller använder en annan valuta att betala med kommer alla betalningar att bli föremål för eventuella avgifter i samband med överföring, bank och valutaväxling. Eftersom valutakurserna hela tiden ändras är det kunden som själv måste ha kontroll över valutakurserna och eventuella avgifter i samband med överföring, bank och valutaväxling som kan komma i fråga i samband med deras inköp.

22. ÖVRIGT

Gällande lag. Detta avtal samt alla tvister eller frågor som uppstår på grund av det ska uteslutligen styras av lagarna i St. Kitts utan hänsyn till val eller konflikt mellan rättsliga principer. Den enda och exklusiva platsen för eventuella krav eller rättsfall som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal, eller som på något sätt har med ditt köp eller försök till köp av produkten/produkterna ska vara skiljedom i St. Kitts. DU ÅSIDOSÄTTER SPECIFIKT RÄTTEN TILL ATT RESA KRAV ELLER INLEDA EN RÄTTSPROCESS I NÅGON ANNAN STAT, ANNAT LAND ELLER REGION.

Tilldelning. Detta avtal och parternas rättigheter och skyldigheter i samband med avtalet gäller även deras efterföljare och utsedda. Ultavive Garcinia har rätt att överföra detta avtal till efterföljande enhet. Kunden kan inte göra överföringar utan företagets skriftliga tillstånd.

Ogiltighet. Om en domstol eller annan myndighet av någon anledning skulle anse att någon av regleringarna i detta avtal, eller någon del därav inte går att genomdriva kommer den regleringen att genomdrivas i största tillåtna utsträckning och resten av dessa villkor kommer att fortsätta att gälla i deras helhet. Omöjligheten att genomdriva någon reglering i detta avtal innebär inte att andra villkor inte kan genomdrivas.

Advokatarvoden. Om någon av parterna skulle resa krav, vidta åtgärder, inleda en formell rättsprocess eller begära skiljedom för att få en tolkning och/eller genomdriva villkoren i detta avtal eller göra något något annat i samband med detta avtal, vilket omfattar men inte är begränsat till brott mot utfästelser och garantier ska den vinnande parten i en dylik åtgärd eller process ha rätt att utöver annan tillåten ersättning kunna kräva rimlig ersättning för advokatarvoden och kostnader som upplöps i samband med dylika åtgärder eller processer vilket omfattar advokatarvoden som upplöps vid överklagan.

Inga åsidosättanden. Inga åsidosättanden av eller på grund av Ultavive Garcinia ska betraktas som ett åsidosättande av efterkommande efterföljning av samma reglering i detta avtal.

Rubriker. Rubriker ska endast betraktas som hänvisning och ska inte påverka betydelsen, konstruktionen eller effekten av detta avtal.

Hela avtalet. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna när det gäller åtkomst och bruk av webbplatsen samt beställning och bruk av produkten och har företräde över och ersätter alla tidigare överenskomster eller avtal, skriftliga eller muntliga när det gäller dylika frågor.

Modifieringar. Ultavive Garcinia förbehåller sig rätten att ändra regleringarna i denna text och du samtycker till att kontrollera dessa villkor varje gång du besöker webbplatsen. Ditt fortsatta bruk av webbplatsen efter ändringar har gjorts på dessa villkor innebär att du samtycker till dylika ändringar. Ultavive Garcinia tar inte på sig och kommer inte att ta på sig något ansvar att varsko dig om eventuella ändringar på detta dokument och du godkänner och samtycker till detta. Såvida inte Ultavive Garcinia samtycker skriftligen kan du inte göra några ändringar på dessa villkor på något sätt.


*Ej godkänt av internationella kontrollorgan. Produkten är inte avsedd att diagnostisera, bota eller förebygga sjukdom. Information som lämnas på den här webbsidan, via e-post, eller från företaget får inte ersätta läkarbesök eller uppfattas som medicinska rekommendationer i det enskilda fallet. Om du märker en förändring i ditt hälsotillstånd ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta sjukvårdsupplysningen. Använd inte produkten om förseglingen är bruten eller saknas. Får endast användas av vuxna, håll utom räckhåll för barn under 18 år.

* För bästa resultat alltid kombineras komplettera med en vettig mat program och regelbunden motion rutin. *I vissa fall några måttenheter har omvandlats från pounds (lbs) till kilogram (kg) och tum till centimeter (cm).

* 30-dagars pengarna tillbaka-garanti: Alla köpare är berättigade till full återbetalning av frakt och hantering priset idag genom att kontakta stödja helst inom 30 dagar efter köpet. För att vara berättigad till full återbetalning av alla produkter kostar en oöppnad flaska Ultavive Garcinia måste returneras med ett RMA-nummer ingår. RMA nummer kan tas emot genom att kontakta kundservice och måste begäras inom 30 dagar från dagens köp. Kundservice: +46-108885428

Vi ansvarar inte för recensioner, rapporter, e-post, annonser eller Bloggar som kan har lett dig till denna sida. Om du känner någon av dessa 3: e part recensioner, annonser, Bloggar eller rapporter kan vara felaktiga, vänligen kontakta oss omedelbart. Vi tolererar eller inte stöder någon felaktig information, statistik och/eller påståenden från tredje part i fråga om att vår produkt.